f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1726 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 551/-/62/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1727 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/-/62/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1728 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 25/12/2561 551/-/62/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1729 วัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 25/12/2561 551/70/62/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1730 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 551/60/62/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1731 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/12/2561 551/35/62/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1732 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๒๒๘+๑๙๐ - กม.๒๒๙+๔๔๕ ด้านขวาทาง 24/01/2562 พช.1/32/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1733 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอน นายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๓+๔๓๕ - กม.๑๕+๑๒๐ 24/01/2562 พช.๑/๓๐/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1734 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 17/01/2562 พช.1/29/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1735 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 551/60/62/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1736 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 551/-/62/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1737 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 551/-/62/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1738 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/-/62/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1739 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/60/62/38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1740 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 45 รายการ 16/12/2561 551/60/62/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,726 ถึง 1,740 จาก 1,763 รายการ