f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1711 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 551/-/62/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1712 จ้างผลิตแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 551/-/62/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1713 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 03/01/2562 551/45/62/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1714 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 551/-/62/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1715 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/01/2562 551/60/62/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1716 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 40 รายการ 02/01/2562 551/-/62/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1717 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1718 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1719 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 26/12/2561 551/-/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1720 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 551/30/62/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1721 ซื้อวัสดุยานพานหนะ จำนวน 8 รายการ 26/12/2561 551/30/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1722 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 551/30/62/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1723 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 18 รายการ 26/12/2561 551/30/62/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1724 วัสดุจราจรจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/60/62/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1725 วัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/12/2561 551/60/62/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,711 ถึง 1,725 จาก 1,763 รายการ