f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1681 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1682 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 26/12/2561 551/-/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1683 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 551/30/62/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1684 ซื้อวัสดุยานพานหนะ จำนวน 8 รายการ 26/12/2561 551/30/62/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1685 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 551/30/62/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1686 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 18 รายการ 26/12/2561 551/30/62/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1687 วัสดุจราจรจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/60/62/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1688 วัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/12/2561 551/60/62/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1689 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 551/-/62/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1690 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/-/62/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1691 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 25/12/2561 551/-/62/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1692 วัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 25/12/2561 551/70/62/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1693 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 551/60/62/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1694 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/12/2561 551/35/62/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1695 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๒๒๘+๑๙๐ - กม.๒๒๙+๔๔๕ ด้านขวาทาง 24/01/2562 พช.1/32/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,681 ถึง 1,695 จาก 1,726 รายการ