f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1636 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 26/02/2562 551/45/62/116 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1637 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวทางหลวง จ.เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน เพชรบูรณ์ - บุ่งน้ำเต้า ที่ กม.226+700 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 หลัง 25/02/2562 พช.1/31/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1638 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 551/70/62/115 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1639 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 551/45/62/114 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1640 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 551/60/62/113 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1641 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 551/60/62/112 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1642 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 551/30/62/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1643 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 551/60/62/111 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1644 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 551/30/62/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1645 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/02/2562 551/60/62/110 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1646 วัสดุเบ็ดเตล็ดอิ่นๆ จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 551/-/62/108 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1647 วัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 21/02/2562 551/60/62/109 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1648 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/02/2562 551/-/62/107 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1649 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 551/-/62/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1650 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 20/02/2562 551/-/62/105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,636 ถึง 1,650 จาก 1,763 รายการ