f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1606 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ 03/04/2562 551/45/62/138 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1607 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 27/03/2562 551/60/62/137 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1608 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 25/03/2562 551/45/62/133 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1609 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 25/03/2562 551/60/62/135 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1610 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/03/2562 551/-/62/136 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1611 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 551/60/62/134 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1612 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/03/2562 551/35/62/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1613 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 6 รายการ 20/03/2562 551/30/62/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1614 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 19/03/2562 551/60/62/132 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1615 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 19/03/2562 551/30/62/16 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1616 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 19/03/2562 551/30/62/15 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1617 วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 15/03/2562 551/60/62/130 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1618 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 551/60/62/131 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1619 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 18/03/2562 551/40/62/14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
1620 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/03/2562 551/35/62/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1,606 ถึง 1,620 จาก 1,763 รายการ