f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/05/2567 551/60/67/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 23 รายการ 21/05/2567 551/-/67/102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๑ รายการ 21/05/2567 551/30/67/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ 21/05/2567 551/30/67/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 17/05/2567 551/60/67/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/05/2567 551/-/67/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 551/60/67/98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 551/70/67/97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 551/70/67/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้าย TOWER SIGN จุดพักรถหมวดทางหลวงน้ำหนาว จำนวน 1 รายการ 15/05/2567 551/-/67/95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 08/05/2567 551/60/67/91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 551/35/67/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 รายการ 03/05/2567 551/-/67/89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 จ้างเหมางานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน (Ultra-High Water Pressure) จำนวน 1 รายการ 03/05/2567 551/-/67/90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
15 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน กกกะทอน-ด่านดู่ ระหว่าง กม.๒๙๓+๑๐๐ - กม.๒๙๓+๙๔๐ 21/05/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,763 รายการ