f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็ยหังสือประจำไตรมทสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 14/07/2563 63077227715 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 02/04/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 07/01/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 03/10/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 30/04/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 30/04/2562 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 21 จาก 21 รายการ