f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5
ลงวันที่ 03/12/2562

วันที่ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

'