f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
#เบี่ยงเส้นทางการจราจร สาย 21 #สะพานห้วยน้ำชุน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 01/10/2565
จากอิทธิพลพายุโนรู ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะบริเวณคอสะพานทรุดตัว บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หัวนา - สักหลง ที่ กม.262+250(สะพานห้วยน้ำชุน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น.
ในเบื้องต้นแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงหล่มสักได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกเศษสวะ กิ่งไม้ ออกจากสะพาน เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกเรียบร้อยแล้ว
สภาพปัจจุบันน้ำได้กัดเซาะคอสะพานเป็นโพรงยาวบริเวณด้านซ้ายทาง เสี่ยงที่คอสะพานจะทรุดตัว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จึงได้ดำเนินการเบี่ยงการจราจร ทิศทางจากเพชรบูรณ์ ไป จังหวัดพิษณุโลก หรือ จังหวัดเลย ให้ใช้ทางเบี่ยงขวา ช่วง กม.261+000 - กม.262+400 พร้อมได้ติดตั้งป้ายเตือน และไฟวับวาบ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยด้านการจราจร แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทาง โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ด้วยความปรารถนาดี จากกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการเดินทาง แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'