f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เปิดให้สัญจรแล้ว!!! สะพานเบลีย์ "สะพานห้วยน้ำย่า"
ลงวันที่ 30/09/2565
#เปิดให้สัญจรแล้ว สะพานเบลีย์
#สะพานห้วยน้ำย่า บ.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ตามที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ ทำให้มีปริมาณน้ำมาก ไหลหลากท่วมผิวทาง เป็นเหตุให้สะพานเบลีย์ได้รับความเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน - กกกะทอน ที่ กม.85+560 (สะพานห้วยน้ำย่า) บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้การจราจรผ่านได้โดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานเบลีย์แล้วเสร็จ และได้ทำการบดอัดคอสะพานเสร็จเรียบร้อย ในวันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. สามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้สัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติแล้ว
แต่รถที่มีน้ำหนักเกินให้ใช้ทางเลี่ยงสาย ทช.2012 บ้านตาดกลอย – บ้านหนองยาว ทดแทน
อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้อยู่ในฤดูฝนขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดี จากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการเดินทาง แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'