f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เร่ง!!! ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลีย์ #สะพานห้วยน้ำย่า
ลงวันที่ 26/09/2565
เร่ง!!! ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลีย์ #สะพานห้วยน้ำย่า
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันประกอบกับน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำได้กัดเซาะ เป็นเหตุให้สะพานเบลีย์ได้รับความเสียหาย บนทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน - กกกะทอน ที่ กม.85+560 (สะพานห้วยน้ำย่า) บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จึงได้ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เร่งดำเนินการตรวจสอบ และจะดำเนินการซ่อมแซมให้การจราจรผ่านได้โดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงชนบท ทช.2012 บ้านตาดกลอย – หนองยาวแทนไปก่อน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน กรวยยาง ไฟกระพริบเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง ด้วยความปรารถนาดี จากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการเดินทาง แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'