f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 (กันยายน 2565)
ลงวันที่ 15/09/2565
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 (กันยายน 2565) ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายอภิชาต อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 เป็นประธาน
 
 
 
 

'