f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ลงวันที่ 10/07/2563
โครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง
หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้
?โทรศัพท์ 0 5671 1443 กด 2 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)
??มือถือ 08 1764 1912 , 08 6303 6760 (ตลอด 24 ชม.)
?โทรสาร 0 5672 1803
??E-mail : doh0611@doh.go.th
https://www.facebook.com/dohphetchabun1
ID : @dohphet_1

'