f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถบริเวณทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว
ลงวันที่ 10/07/2563
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงแคมป์สน เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากปริมาณรถนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยติดตั้งป้าย ลดความเร็ว และไฟกระพริบเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว บริเวณจุด U-turn ทล.12 ตอน เข็กน้อย – แยกอาเซียน ระหว่าง กม.334+500 (ทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว) และจุด U-turn กม.336+000 พร้อมอำนวยการจราจรร่วมกับตำรวจ , อพ.ปร.ของเทศบาลแคมป์สน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
นอกจากนี้ได้ร่วมกันวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ในวันพรุ่งนี้ (6 กรกฎาคม 256) โดยการปิดจุด U-turn ที่ กม.334+500 บริเวณทางเข้าวัดผาซ่อนแก้ว เพื่อให้รถที่ขึ้นมาจาก อ.หล่มสัก ที่จะเข้าวัดผาซ่อนแก้ว ไปกลับรถที่ปั้ม ปตท. ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ (ช่วงวันหยุดยาว 6 - 8 ก.ค. 63)
??แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
"ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด มอเตอร์ไซต์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก"
ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และโปรดสังเกตและปฏิบัติตามป้ายแนะนำ ป้ายเสริมตามที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง
หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้
??โทรศัพท์ 0 5671 1443 กด 2 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)
??มือถือ 08 1764 1912 , 08 6303 6760 (ตลอด 24 ชม.)
??โทรสาร 0 5672 1803

'