f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและช่วยแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา
ลงวันที่ 10/07/2563
“กรมทางหลวง บริการด้วยใจ?? ในวันหยุดพิเศษ เพื่อคนพิเศษ”
วันนี้ 4 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและช่วยแนะนำเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา
**ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 3 ช่องทางที่สะดวกที่สุดในช่วงปีใหม่นี้ คือ**
โทร.088-619-1474 (เฉพาะเทศกาล)
Facebook แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
“เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง”

'