f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
รายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live
ลงวันที่ 10/07/2563
“บริการด้วยใจ?? ในวันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ”
TEAM DRONE Phetchabun Highway District 1
??วันที่ 3ก.ค.63 - 8ก.ค.63 รายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
??จุดที่ 1 จุดชมวิวเขาค้อถึงวัดผาซ่อนแก้ว
??จุดที่ 2 ภูทับเบิกถึงสะพานห้วยตอง
?? ด้วยความห่วงใยประชาชนผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย การแนะนำเส้นทางเลี่ยง ไปเขาค้อ และภูทับเบิก โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียล Facebook และ Line รายงานสดสภาพการจราจร โดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผ่าน Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัด และจัดเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกและเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง
หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้
??โทรศัพท์ 0 5671 1443 กด 2 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)
??มือถือ 08 1764 1912 , 08 6303 6760 (ตลอด 24 ชม.)
??โทรสาร 0 5672 1803
??E-mail : doh0611@doh.go.th

'