f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
#แก้ไขปัญหารัศมีโค้งเพื่อรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาล
ลงวันที่ 31/05/2563

#แก้ไขปัญหารัศมีโค้งเพื่อรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นแนวยาวและเกิดอุบัติเหตุบริเวณสามแยกบ้านโตก (ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน วังชมภู – บ้านโตก ที่กม.215+125 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ที่กม.18+367) ซึ่งมีรัศมีโค้งบดบังช่องจราจร
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงเพชรบูรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการขุดรื้อ CURB GUTTER บางส่วนเพื่อเพิ่มความกว้างของผิวทางอีก 1 ช่องทางพร้อมเพิ่มรัศมีโค้งในการเลี้ยวออก เพื่อรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลฯ ทำให้ระบายรถได้เร็วขึ้น และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวต่อไป
????อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

เพชรบูรณ์ที่ 1
#แจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด24ชม.
??โทรศัพท์ 0 5671 1443 กด 2 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)
??มือถือ 08 0348 7635 , 08 6303 6760 และ 08 1764 1912 (ตลอด 24 ชม.)
??โทรสาร 0 5672 1803
??E-mail : doh0611@doh.go.th
https://www.facebook.com/dohphetchabun1
LINE@! https://line.me/ti/p/~@dohphet_1
ID : @dohphet_1
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง


'