f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”
ลงวันที่ 31/05/2563

วันที่ (25 พ.ค. 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงเขาค้อได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” จำนวน 2 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร ระยะทางไปและกลับ 14 กิโลเมตร (1 เที่ยว) ในเขตพื้นที่บ้านเขาย่า หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


'