f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”
ลงวันที่ 31/05/2563

วันที่ (22 พ.ค. 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงหล่มเก่าได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” จำนวน 4 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 7,000 ลิตร ระยะทางไปและกลับ 60 กิโลเมตร (1 เที่ยว) ในเขตพื้นที่บ้านโจ๊ะโหวะเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


'