f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง จัดทำและติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ตามโครงการกรมทางหลวงปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด – 19
ลงวันที่ 22/05/2563
กรมทางหลวง จัดทำและติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ตามโครงการกรมทางหลวงปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด – 19
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 กรมทางหลวง จัดทำและติดตั้ง “ตู้ปันสุข” ตามโครงการกรมทางหลวงปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด – 19 เพื่อบรรเทา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับการเปิดตู้ในครั้งนี้นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนำสิ่งของใส่ตู้ปันสุข เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชน เพื่อบรรเทา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ในทุกวัน ทั้งนี้สำหรับการติดตั้งตู้ปันสุขดังกล่าวกรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งทั้งหมดสาม จุด คือ บริเวณหน้ากรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และบริเวณกรมทางหลวงฝั่งถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ จำนวน 2 จุด

'