f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”
ลงวันที่ 20/05/2563

วันที่ (19 พ.ค. 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงหล่มสักได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” จำนวน 3 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร ระยะทางไปและกลับ 30 กิโลเมตร (3 เที่ยว) ในเขตพื้นที่บ้านหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


'