f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1จัดชุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่แก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง
ลงวันที่ 20/03/2563

#แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1จัดชุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่แก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวง
วันนี้ (18 มีนาคม 2563) นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มอบหมายให้ นายวรวุฒิ วิทยาพาสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณ สีสัตย์ซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน
นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตั้งจุดคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเคลื่อนที่ บริเวณด้านหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงนางั่ววัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID -19
หากพบผู้ที่มีอาการป่วยหรืออุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะประสานงานส่งตัวให้โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสร้างการรับรู้และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือรวมถึงทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุมเป็นประจำ
ทั้งนี้ ได้แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงด้วย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติจนกว่าจะจบสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19


'