f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 63 – 10 มีนาคม 63
ลงวันที่ 20/03/2563

วันที่ (19 มี.ค. 2563) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงแคมป์สนได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งตามโครงการ “กรมทางหลวง การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” จำนวน 6 หลังคาเรือน ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร ระยะทางไปและกลับ 12 กิโลเมตร (2 เที่ยว) ในเขตพื้นที่บ้านทุ่งตีนผา หมู่ที่ 8 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


'