f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ลงวันที่ 18/11/2562

วันที่ (15 พฤศจิกายน 2562) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ โดยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหล่มสักเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง


'