f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ลงวันที่ 02/11/2566

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ มอบหมายให้ นายกิติ ชุนหกิจ หัวหน้าหมวดทางหลวงเเคมป์สน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี


'