f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
จัดกิจกรรมพัฒนาจุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ ภายใต้โครงการรวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 02/11/2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมพัฒนาจุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ ภายใต้โครงการรวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์เเละทำความสะอาดพื้นที่ ณ จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ ที่ กม.23+600 ด้านขวาทาง


'