f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ สอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำเเหน่ง คนงาน
ลงวันที่ 27/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
365 ดาวน์โหลด

'