f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน
ลงวันที่ 15/10/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
403 ดาวน์โหลด

'