f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 10/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๒๓+๔๗๐-กม.๒๓+๕๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 10/01/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๘ ตอน หล่มสัก-น้ำก้อ ระหว่าง กม.๓+๖๐๐ - กม.๔+๑๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 20/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มศักยภาพผิวทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๙๘+๕๐๐-กม.๔๑๓+๒๐๐(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 07/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ อันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.0+000- กม.0+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 01/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม-ถ้ำน้ำบัง ตอน ๑ ที่ กม.๐+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 01/12/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอน บ้านกลาง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.๑๓+๙๒๐-กม.๑๕+๑๘๐, กม.๑๗+๘๖๐-กม.๑๘+๕๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 29/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๖+๕๔๐-กม.๒๕๗+๑๐๐,กม.๒๕๗+๕๘๐-กม๒๕๘+๔๒๐,กม.๒๕๙+๗๐๐-กม.๒๖๐+๕๔๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 29/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑+๒๔๓-กม.๑+๘๖๗ และ กม.๕+๙๒๔-กม.๖+๖๗๔ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 29/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๑๒๐-กม.๒๒+๘๓๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 29/11/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๒ ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐-กม.๑๑+๖๒๐ , กม.๑๑+๙๒๐-กม.๑๒+๘๘๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 228 รายการ