f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงตาดกลอย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหล่มเก่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตรายโดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม-เพชรบูรณ์ ระหว่างกม.5+800-กม.6+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.370+350-กม.420+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 15/03/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 08/09/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน น้ำดุก-ห้วยซำม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 24/02/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมางบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน หัวนา - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๒+๑๘๐-กม.๒๖๒-๒๕๕ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 13/02/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางเพื่อความปลอดภัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ระหว่าง กม.145+000-กม.150+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตะเบาะ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 11/01/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2325 ตอน เขาค้อ - หนองแม่นา ระหว่าง กม.0+425-กม.17+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 11/01/2566 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2196 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 228 รายการ