f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
211 03/12/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน วังชมภู - บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๑๑+๒๗๕ - กม.๒๑๒+๕๐๐ ด้านขวาทาง ยกเลิกแผน
212 03/12/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม - ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ - กม.๐+๕๗๖ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
213 03/12/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๗ ตอน นายม - ถ้ำน้ำบัง ระหว่าง กม.๐+๒๗๓ - กม.๐+๕๗๖ ยกเลิกแผน
214 29/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัด แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
215 29/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัด แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ เปลี่ยนแปลงแผน
216 29/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัด แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ยกเลิกแผน
217 29/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา สายทางในสังกัด แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
218 08/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โครงการการตลาดและประชาสัทพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
219 29/10/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐ – กม.๒๙+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
220 29/10/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒+๓๒๕ – กม.๔+๘๒๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 211 ถึง 220 จาก 234 รายการ