f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
121 29/10/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน 4) ระหว่าง กม.13+325 - กม.15+875 ยกเลิกแผน
122 29/10/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๑๓+๓๒๕ – กม.๑๕+๘๗๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 121 ถึง 122 จาก 122 รายการ