f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 30/10/2566 551/45/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 551/60/67/10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
108 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 25/10/2566 551/60/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 24/10/2566 551/45/67/08 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 551/-/67/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 17/10/2566 551/60/67/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 551/-/67/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/10/2566 551/35/67/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 16/10/2566 551/70/67/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 16/10/2566 551/60/67/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 16/10/2566 551/60/67/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/10/2566 551/35/67/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 26/09/2566 551/40/66/162 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 26/09/2566 551/30/66/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๗ รายการ 26/09/2566 551/30/66/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,658 รายการ