f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.322+650-กม.323+180 08/05/2567 พช.1/9/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
92 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ตอน 2 ระหว่าง กม.330+500-กม.333+000 09/05/2567 พช.1/11/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
93 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 27/03/2567 551/30/67/38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
94 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 27/03/2567 551/-/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
95 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม-เพชรบูรณ์ ระหว่างกม.5+800-กม.6+650 13/05/2567 พช.1/17/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
96 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.8+071-กม.9+617 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 พช.1/7/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
97 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ระหว่าง กม.233+950- กม.234+600, กม.239+700-กม.240+300 13/05/2567 พช.1/16/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
98 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอน กอไผ่-บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.5+000-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 พช.1/5/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
99 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน 5 ระหว่าง กม.5+000-กม.8+950 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 พช.1/4/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
100 จ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์-ห้วยใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+765-กม.11+465 (เป็นช่วงๆ) 13/05/2567 พช.1/15/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
101 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.413+000-กม.420+000 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 พช.1/3/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
102 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2343 ตอน สักหลง-วังมล ระหว่าง กม.7+500-กม.12+260 (เป็นช่วงๆ) 07/05/2567 พช.1/1/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
103 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข2275 ตอน น้ำเดื่อ-น้ำดุก ตอน2 ระหว่าง กม.176+135-กม.176+600,กม.183+580-กม.184+000,กม.189+255-กม.191+000 08/05/2567 พช.1/10/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
104 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากน้ำ-น้ำร้อน ระหว่าง กม.2+598-กม.8+035 (เป็นช่วงๆ) 09/05/2567 พช.1/13/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
105 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.13+500-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) 13/05/2567 พช.1/21/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,756 รายการ