f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/12/2566 551/60/67/38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/12/2566 551/30/67/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 551/30/67/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
79 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 551/-/67/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
80 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 04/12/2566 551/60/67/36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2566 551/60/67/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
82 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 04/12/2566 551/60/67/34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 04/12/2566 551/60/67/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
84 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 41 รายการ 01/12/2566 551/-/67/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
85 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 551/60/67/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
86 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 551/-/67/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
87 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 551/60/67/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
88 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 551/35/67/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
89 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 21/11/2566 551/-/67/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
90 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 21/11/2566 551/-/67/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,658 รายการ