f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 551/60/64/77 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
77 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/01/2564 551/60/64/76 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
78 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 551/60/64/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 12/01/2564 551/45/64/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
80 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 551/60/64/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/01/2564 551/60/64/71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
82 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 12/01/2564 551/60/64/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 06/01/2564 551/60/64/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
84 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 551/60/64/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
85 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 14 รายการ 04/01/2564 551/-/64/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
86 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 04/01/2564 551/60/64/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/12/2563 551/45/64/59 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
88 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/12/2563 551/35/64/8 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
89 จ้างผลิตตรายาง จำนวน 8 รายการ 23/12/2563 551/-/64/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
90 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 551/60/64/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 867 รายการ