f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
841 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 551/-/62/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
842 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/-/62/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
843 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/60/62/38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
844 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 45 รายการ 16/12/2561 551/60/62/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
845 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/60/62/36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
846 วัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 16/12/2561 551/60/62/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
847 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/60/62/34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
848 วัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 16/12/2561 551/60/62/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
849 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 16/12/2561 551/60/62/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
850 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 14/12/2561 551/60/62/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
851 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 16/12/2561 551/-/62/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
852 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,00 ลิตร 04/12/2561 551/35/62/4 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
853 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 551/-/62/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
854 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 28/11/2561 551/-/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
855 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 28/11/2561 551/60/62/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 841 ถึง 855 จาก 867 รายการ