f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
826 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
827 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 551/60/62/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
828 วัสดุจราจรจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/60/62/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
829 วัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/12/2561 551/60/62/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
830 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 551/-/62/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
831 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 551/-/62/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
832 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 25/12/2561 551/-/62/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
833 วัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 25/12/2561 551/70/62/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
834 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 551/60/62/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
835 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/12/2561 551/35/62/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
836 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๒๒๘+๑๙๐ - กม.๒๒๙+๔๔๕ ด้านขวาทาง 28/02/2562 พช.1/32/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
837 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอน นายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๓+๔๓๕ - กม.๑๕+๑๒๐ 13/02/2562 พช.๑/๓๐/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
838 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 04/02/2562 พช.1/29/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
839 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 551/60/62/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
840 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 551/-/62/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 826 ถึง 840 จาก 867 รายการ