f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาถางป่าและตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 03/02/2564 551/-/64/87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
62 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 03/02/2564 551/60/64/88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
63 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 17 รายการ 02/02/2564 551/40/64/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 18 รายการ 29/01/2564 551/-/64/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 จ้างซ่อมยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 28/01/2564 551/-/64/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 จ้างซ่อมยานจำนวน 2 รายการ 28/01/2564 551/-/64/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 28/01/2564 551/30/64/14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
68 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2564 551/60/64/85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
69 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 21/01/2564 551/-/64/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
70 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 62 รายการ 21/01/2564 551/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
71 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/01/2564 551/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
72 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 551/-/64/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 551/30/64/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
74 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 551/35/64/9 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
75 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 รายการ 18/01/2564 551/-/64/79 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 867 รายการ