f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 15/01/2567 551/30/67/15 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
62 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 10/01/2567 551/60/67/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
63 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 09/01/2567 551/60/67/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 551/35/67/08 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 17 รายการ 09/01/2567 551/60/67/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 08/01/2567 551/60/67/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
67 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 08/01/2567 551/-/67/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 551/30/67/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 551/30/67/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๘ รายการ 03/01/2567 551/30/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 551/30/67/10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
72 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ 25/12/2566 551/-/67/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 26/12/2566 551/-/67/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 25/12/2566 551/30/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
75 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/12/2566 551/-/67/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,658 รายการ