f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/02/2564 551/45/64/97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/02/2564 551/45/64/96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 22/02/2564 551/60/64/95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
49 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 18 รายการ 22/02/2564 551/60/64/94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
50 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ 17/02/2564 551/70/64/91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง จำนวน 1 รายการ 17/02/2564 551/-/64/93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 จ้างเหมางานตัดหญ้าข้างทางและถางป่าตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 551/-/64/92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 16/02/2564 551/-/64/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
54 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน ๑๔ รายการ 16/02/2564 551/30/64/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 จ้างเหมาถางป่าและตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 551/-/64/90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
56 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 551/35/64/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๐ รายการ 08/02/2564 551/30/64/19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 08/02/2564 551/30/64/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
59 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะนำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 17/03/2564 พช.1/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 03/02/2564 551/45/64/89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 867 รายการ