f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/01/2567 551/60/67/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
47 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29/01/2567 551/-/67/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 29/01/2567 551/70/67/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
49 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 25/01/2567 551/-/67/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
50 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 25/01/2567 551/-/67/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๗ รายการ 24/01/2567 551/30/67/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 24/01/2567 551/30/67/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ 24/01/2567 551/30/67/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
54 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 551/60/67/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 551/35/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
56 จ้างเหมาซ่อมแซมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 13 รายการ 24/01/2567 551/-/67/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ โ 11/01/2567 551/60/67/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 15/01/2567 551/45/67/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 551/45/67/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
60 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/01/2567 551/60/67/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,658 รายการ