f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 551/60/67/66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 551/60/67/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 551/-/67/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 20/02/2567 551/45/67/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 551/-/67/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50 รายการ 20/02/2567 551/-/67/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 551/35/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 551/-/67/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 551/60/67/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
40 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 12/02/2567 551/60/67/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 21 รายการ 07/02/2567 551/30/67/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
42 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 07/02/2567 551/-/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
43 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 551/-/67/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
44 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 30/01/2567 551/60/67/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
45 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 30/01/2567 551/-/67/08 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,658 รายการ