f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 28/11/2566 551/60/67/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 551/35/67/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
108 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 21/11/2566 551/-/67/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 21/11/2566 551/-/67/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/11/2566 551/30/67/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 10 รายการ 16/11/2566 551/60/67/25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/11/2566 551/-/67/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 13/11/2566 551/40/67/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 13/11/2566 551/30/67/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 13/11/2566 551/-/67/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/11/2566 551/35/67/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 09/11/2566 551/-/67/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 09/11/2566 551/60/67/19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 42 รายการ 08/11/2566 551/-/67/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
120 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 551/60/67/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,726 รายการ