f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 41 รายการ 09/12/2563 551/-/64/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 09/12/2563 551/45/64/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
108 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/12/2563 551/35/64/6 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
109 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำวน 1 รายการ 08/12/2563 551/-/64/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
110 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 08/12/2563 551/60/64/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
111 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 08/12/2563 551/60/64/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
112 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ 08/12/2563 551/60/64/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
113 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 19 รายการ 08/12/2563 551/60/64/38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
114 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 08/12/2563 551/60/64/36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
115 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 551/60/64/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 08/12/2563 551/30/64/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 08/12/2563 551/30/64/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
118 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 07/12/2563 551/70/64/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 07/12/2563 551/45/64/34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
120 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 รายการ 07/12/2563 551/-/64/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 906 รายการ