f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 25/12/2566 551/30/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
92 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ จำนวน 1,880 บาท 25/12/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
93 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 21/12/2566 551/-/67/02 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
94 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/12/2566 551/60/67/38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 20/12/2566 551/30/67/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 551/30/67/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
97 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 551/-/67/37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
98 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 9 รายการ 04/12/2566 551/60/67/36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2566 551/60/67/35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
100 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 04/12/2566 551/60/67/34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 04/12/2566 551/60/67/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
102 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 41 รายการ 01/12/2566 551/-/67/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
103 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 01/12/2566 551/60/67/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
104 ขายทอดตลาดเครื่องจัก-ยานพาหนะชำรุด(งานนอกเงินทุน) 08/01/2567 พช.1/(พ.4)/01/2567 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
105 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 551/-/67/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,726 รายการ