f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
886 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/12/2561 551/60/62/34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
887 วัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 16/12/2561 551/60/62/33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
888 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 16/12/2561 551/60/62/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
889 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 14/12/2561 551/60/62/40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
890 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 16/12/2561 551/-/62/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
891 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,00 ลิตร 04/12/2561 551/35/62/4 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
892 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 551/-/62/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
893 วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 12 รายการ 28/11/2561 551/-/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
894 วัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ 28/11/2561 551/60/62/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
895 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 551/45/62/27 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
896 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21/11/2561 551/-/62/26 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
897 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/11/2561 551/60/62/25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
898 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง 15/11/2561 551/-/62/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
899 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 13/11/2561 551/60/62/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
900 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐ – กม.๒๙+๐๐๐ 24/12/2561 พช.1/33/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 886 ถึง 900 จาก 906 รายการ