f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 551/45/67/48 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
77 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/01/2567 551/60/67/47 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 15/01/2567 551/30/67/15 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
79 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 10/01/2567 551/60/67/45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
80 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 09/01/2567 551/60/67/44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
81 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2567 551/35/67/08 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
82 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 17 รายการ 09/01/2567 551/60/67/43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 22 รายการ 08/01/2567 551/60/67/42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
84 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 08/01/2567 551/-/67/41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 551/30/67/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 551/30/67/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๘ รายการ 03/01/2567 551/30/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
88 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 551/30/67/10 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
89 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ 25/12/2566 551/-/67/39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
90 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 26/12/2566 551/-/67/03 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,726 รายการ