f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแนะนำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 03/03/2564 พช.1/42/2564 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 03/02/2564 551/45/64/89 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
63 จ้างเหมาถางป่าและตัดแต่งต้นไม้ข้างทาง จำนวน 2 รายการ 03/02/2564 551/-/64/87 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 03/02/2564 551/60/64/88 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 17 รายการ 02/02/2564 551/40/64/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 18 รายการ 29/01/2564 551/-/64/86 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
67 จ้างซ่อมยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 28/01/2564 551/-/64/05 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
68 จ้างซ่อมยานจำนวน 2 รายการ 28/01/2564 551/-/64/04 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 28/01/2564 551/30/64/14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
70 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2564 551/60/64/85 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
71 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 21/01/2564 551/-/64/84 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
72 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 62 รายการ 21/01/2564 551/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/01/2564 551/-/64/83 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
74 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 551/-/64/80 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 551/30/64/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 906 รายการ