f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 30/01/2567 551/60/67/55 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
62 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 30/01/2567 551/-/67/08 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
63 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 29/01/2567 551/60/67/54 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
64 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 29/01/2567 551/-/67/53 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 29/01/2567 551/70/67/52 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
66 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 25/01/2567 551/-/67/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
67 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 25/01/2567 551/-/67/06 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๗ รายการ 24/01/2567 551/30/67/20 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 24/01/2567 551/30/67/18 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการ 24/01/2567 551/30/67/17 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
71 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 551/60/67/51 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
72 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 551/35/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
73 จ้างเหมาซ่อมแซมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 13 รายการ 24/01/2567 551/-/67/50 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
74 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ โ 11/01/2567 551/60/67/46 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 15/01/2567 551/45/67/49 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,726 รายการ