f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/02/2567 551/30/67/25 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 19/02/2567 551/30/67/22 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
48 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 551/60/67/66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
49 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 551/60/67/65 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
50 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 551/-/67/64 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 20/02/2567 551/45/67/63 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
52 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 20/02/2567 551/-/67/62 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
53 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50 รายการ 20/02/2567 551/-/67/61 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
54 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 551/35/67/11 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
55 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 551/-/67/60 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 551/60/67/58 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
57 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 12/02/2567 551/60/67/57 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 21 รายการ 07/02/2567 551/30/67/21 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
59 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 07/02/2567 551/-/67/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
60 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 551/-/67/56 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,726 รายการ