f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 11/03/2567 551/60/67/73 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/03/2567 551/60/67/72 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2567 551/-/67/71 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2567 551/60/67/70 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/03/2567 551/60/67/69 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/03/2567 551/60/67/75 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 19/03/2567 551/30/67/31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 07/03/2567 551/30/67/30 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
39 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 07/03/2567 551/35/67/01 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 551/35/67/13 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2567 551/35/67/12 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
42 จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 งาน 27/02/2567 551/-/67/68 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
43 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 551/60/67/67 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 23/02/2567 551/30/67/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 28/02/2567 551/30/67/28 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,726 รายการ