f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมางานทาสี Concrete Barrier Type II พร้อม Concrete Approach Type C จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 551/-/64/90 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ 22/03/2564 551/30/64/32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
33 ประกาศผลขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน 15/03/2564 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
34 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 11/03/2564 551/-/64/09 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ 11/03/2564 551/30/64/29 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
36 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 11/03/2564 551/60/64/106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
37 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ 11/03/2564 551/60/64/103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/03/2564 551/45/64/101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 08/03/2564 551/60/64/100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
40 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2564 551/35/64/14 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
41 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 05/03/2564 551/60/64/99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
42 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 11 รายการ 05/03/2564 551/60/64/98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
43 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนว ๑ คัน 03/03/2564 551/-/64/07 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 01/03/2564 551/30/64/24 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 01/03/2564 551/30/64/23 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 906 รายการ