f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน ทุ่งสมอ-แคมป์สน ระหว่าง กม.43+000-กม.43+650 และ กม.51+800-กม.52+320 08/12/2564 พช.1/21/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
92 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง - ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.10+660-กม.11+620 , กม.11+920-กม.12+880 08/12/2564 พช.1/19/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
93 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๕ ตอน บ้านกลาง-โนนสว่าง ระหว่าง กม.๑๓+๙๒๐-กม.๑๕+๑๘๐, กม.๑๗+๘๖๐-กม.๑๘+๕๒๐ 08/12/2564 พช.1/18/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
94 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๑๒๐-กม.๒๒+๘๓๐ 08/12/2564 พช.1/17/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
95 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2271 ตอน ปากน้ำ-เฉลียงลับ ระหว่าง กม.0+758-กม.0+884 (LT.) , กม.5+006 - กม.5+386 (RT.) 07/12/2564 พช.1/4/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
96 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2215 ตอน บุ่งน้ำเต้า - บ้านกลาง ระหว่าง กม.7+000-กม.8+050 07/12/2564 พช.1/14/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
97 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ ระหว่าง กม.24+230-กม.26+900 07/12/2564 พช.1/13/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
98 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน ตาวตาด-ตาดกลอย ระหว่าง กม.56+575-กม.57+750 , กม.57+805-กม.59+520 07/12/2564 พช.1/12/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
99 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2402 ตอน จางวาง-ดงมูลเหล็ก ระหว่าง กม.1+110-กม.1+575 และ กม.2+685-กม.5+050 07/12/2564 พช.1/11/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
100 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก-หัวนา ตอน 1 ระหว่าง กม.234+625-กม.238+615 RT. 30/11/2564 พช.1/32/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
101 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ตอน 1 ระหว่าง กม.413+200-กม.417+335 30/11/2564 พช.1/31/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
102 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน ระหว่าง กม.335+180-กม.335+225(RT.) 30/11/2564 พช.1/29/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
103 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 15/10/2564 พช.1/3/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
104 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงนางั่ว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 15/10/2564 พช.1/2/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
105 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ จ.เพชรบูรณ์ ๑ แห่ง 15/10/2564 พช.1/1/2565 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 209 รายการ