f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/1831 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/1536 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 03/07/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๑๓๒๘ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
19 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่๑.๑/๑๑๒๗ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 สทล.6 ขท.เพชรบูรณ์ที่1.1/900 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 02/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๗๐๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
22 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 02/04/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๗๐๕ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
23 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 06/03/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๕๒๘ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
24 สรุปข้อมูลผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 07/02/2562 สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/๓๑๓ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 16 ถึง 24 จาก 24 รายการ