f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
phetchabun 1 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรของผู้ใช้ทาง
วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าพบ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ 23/12/2563

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าพบ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


'